เจ้าทานตะวัน http://tantawan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=63 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าลืมนึกถึงกัน ในวันยุ่งยุ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=63 Mon, 12 Dec 2005 0:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=62 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บเธอไว้ในความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=62 Mon, 12 Dec 2005 23:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=61 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของมีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=61 Mon, 12 Dec 2005 23:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=60 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกรัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=60 Mon, 12 Dec 2005 23:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=59 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจของกันและกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=59 Mon, 12 Dec 2005 23:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=58 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ วันเกิดของพี่ชาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=58 Mon, 12 Dec 2005 23:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=57 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันมีแต่เธอในหัวใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=57 Mon, 12 Dec 2005 23:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=56 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[กระแส........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=56 Mon, 12 Dec 2005 23:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=55 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึงไม่เคยรอเวลาว่าง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=55 Mon, 12 Dec 2005 23:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=54 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[หากจะรักกัน...ก็ต้องคู่ควร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=54 Mon, 12 Dec 2005 23:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=53 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ยังมีเธอให้คิดถึงอยู่..ฉันก็อุ่นใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=53 Mon, 12 Dec 2005 23:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=52 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คนอารมณ์ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=52 Mon, 12 Dec 2005 23:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=51 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[รัก....มากเท่าไหร่ก็เท่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=51 Mon, 12 Dec 2005 23:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=50 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เรียกว่า..รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=50 Mon, 12 Dec 2005 23:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=49 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีวันศุกร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=49 Mon, 12 Dec 2005 23:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=48 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ ช้ากว่าที่เคย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=48 Mon, 12 Dec 2005 23:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=47 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขของวันที่ผ่านไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=47 Mon, 12 Dec 2005 23:29:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=46 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ไหนแค่นั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=46 Mon, 12 Dec 2005 23:29:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=45 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึงของใครที่ในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=45 Mon, 12 Dec 2005 23:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=44 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเหลือเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=44 Mon, 12 Dec 2005 23:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=43 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[กังวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=43 Mon, 12 Dec 2005 23:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=42 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจฉันมีแต่เธอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=42 Mon, 12 Dec 2005 23:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=41 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[รักสีส้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=41 Mon, 12 Dec 2005 23:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=40 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงจัง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=40 Mon, 12 Dec 2005 23:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=39 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังจำได้ไหม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=39 Mon, 12 Dec 2005 23:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=38 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[มีนคิดถึงพี่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=38 Mon, 12 Dec 2005 23:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=37 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนสนิท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=37 Mon, 12 Dec 2005 23:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=36 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามเช้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=36 Mon, 12 Dec 2005 23:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=35 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเธอจริงจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=35 Mon, 12 Dec 2005 22:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=34 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้นานนาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=34 Mon, 12 Dec 2005 22:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=33 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ทางที่ต่างกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=33 Mon, 12 Dec 2005 22:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=32 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ชายที่แสนดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=32 Mon, 12 Dec 2005 22:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=31 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนไม่หลับ..และคิดถึง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=31 Mon, 12 Dec 2005 22:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=30 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=30 Mon, 12 Dec 2005 22:47:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=29 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นความรักฉันบ้างไหม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=29 Mon, 12 Dec 2005 22:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=28 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ได้ฝืนใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=28 Mon, 12 Dec 2005 22:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=27 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะผูกพัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=27 Mon, 12 Dec 2005 22:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=26 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวหนังสือของความคิดถึง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=26 Mon, 12 Dec 2005 22:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=25 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งใจถึงกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=25 Mon, 12 Dec 2005 22:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=24 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณที่รู้จักกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=24 Mon, 12 Dec 2005 22:33:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=23 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าจรดน้ำ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=23 Mon, 12 Dec 2005 22:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=22 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจผูกกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=22 Mon, 12 Dec 2005 22:25:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=21 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเหงาที่อบอุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=21 Mon, 12 Dec 2005 22:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=20 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากจะบอกเธอไว้สักคำ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=4&gblog=20 Mon, 12 Dec 2005 22:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=19 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้รู้..........ว่าคิดถึงจับใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=19 Tue, 13 Dec 2005 0:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=18 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งแต่วันฉันพบเธอ...................ได้เจอแต่สิ่งดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=18 Tue, 13 Dec 2005 0:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=17 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกไหม...ว่าชีวิตคุ้มค่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=17 Tue, 13 Dec 2005 0:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=16 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องธรรมดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=16 Tue, 13 Dec 2005 0:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[.............. ความคิดกับตัวหนังสือ .......................]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 Tue, 13 Dec 2005 1:43:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=14 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ไม่ดีเลย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=14 Tue, 13 Dec 2005 0:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=13 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ในฝัน..............................................]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=13 Tue, 13 Dec 2005 0:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=12 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครคนหนึ่ง กับใจดวงหนึ่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=12 Tue, 13 Dec 2005 0:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=11 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=11 Tue, 13 Dec 2005 0:26:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=10 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะเธอหรือเปล่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=10 Tue, 13 Dec 2005 0:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=3&gblog=27 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่บ้านตลอดวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=3&gblog=27 Mon, 05 Dec 2005 18:57:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=31-12-2005&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=31-12-2005&group=3&gblog=26 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความสุขมากมากน่ะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=31-12-2005&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=31-12-2005&group=3&gblog=26 Sat, 31 Dec 2005 7:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-01-2006&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-01-2006&group=3&gblog=25 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนที่ว่างเปล่ามองไม่เห็นใคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-01-2006&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-01-2006&group=3&gblog=25 Tue, 10 Jan 2006 21:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=18-12-2005&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=18-12-2005&group=3&gblog=24 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอาทิตย์ที่ไม่สบาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=18-12-2005&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=18-12-2005&group=3&gblog=24 Sun, 18 Dec 2005 8:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-01-2006&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-01-2006&group=3&gblog=23 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกของปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-01-2006&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-01-2006&group=3&gblog=23 Sun, 01 Jan 2006 6:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=24-10-2005&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=24-10-2005&group=3&gblog=22 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครบางคนได้แค่เพียงแต่รอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=24-10-2005&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=24-10-2005&group=3&gblog=22 Mon, 24 Oct 2005 20:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-12-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-12-2005&group=3&gblog=21 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-12-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-12-2005&group=3&gblog=21 Fri, 23 Dec 2005 6:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=21-12-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=21-12-2005&group=3&gblog=20 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนไปนอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=21-12-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=21-12-2005&group=3&gblog=20 Wed, 21 Dec 2005 22:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=27-11-2005&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=27-11-2005&group=3&gblog=19 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คำตอบที่ไม่รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=27-11-2005&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=27-11-2005&group=3&gblog=19 Sun, 27 Nov 2005 11:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วงกลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-12-2005&group=3&gblog=18 Fri, 30 Dec 2005 15:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-01-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-01-2006&group=3&gblog=17 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึงเดินทางไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-01-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-01-2006&group=3&gblog=17 Fri, 13 Jan 2006 7:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=19-12-2005&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=19-12-2005&group=3&gblog=16 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เพียงเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=19-12-2005&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=19-12-2005&group=3&gblog=16 Mon, 19 Dec 2005 10:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=26-11-2005&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=26-11-2005&group=3&gblog=15 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[จะรักใครได้อีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=26-11-2005&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=26-11-2005&group=3&gblog=15 Sat, 26 Nov 2005 10:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=3&gblog=14 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากจะบอกเธอ..คิดถึงเธอ..เหลือเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-12-2005&group=3&gblog=14 Mon, 12 Dec 2005 7:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-12-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-12-2005&group=3&gblog=13 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องขำขำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-12-2005&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=10-12-2005&group=3&gblog=13 Sat, 10 Dec 2005 9:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-11-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-11-2005&group=3&gblog=12 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณสำหรับรอยยิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-11-2005&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=23-11-2005&group=3&gblog=12 Wed, 23 Nov 2005 22:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-02-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-02-2006&group=3&gblog=11 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูเขาน้ำแข็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-02-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-02-2006&group=3&gblog=11 Mon, 06 Feb 2006 16:30:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=14-01-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=14-01-2006&group=3&gblog=10 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอลืม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=14-01-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=14-01-2006&group=3&gblog=10 Sat, 14 Jan 2006 8:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=34 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แทนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=34 Mon, 05 Dec 2005 21:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=33 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่สุดของหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=33 Mon, 05 Dec 2005 21:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=32 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกกักบริเวณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=32 Mon, 05 Dec 2005 21:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=31 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแรกอ่าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=31 Mon, 05 Dec 2005 13:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=30 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[+++ สิ่งที่ดีที่สุด +++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=30 Mon, 05 Dec 2005 13:19:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=29 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ฉันรอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=29 Mon, 05 Dec 2005 13:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=28 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแค่มีเธออยู่ตรงนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=28 Mon, 05 Dec 2005 13:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=27 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=27 Mon, 05 Dec 2005 12:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=26 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คนแรกของหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=26 Mon, 05 Dec 2005 12:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=25 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะคุณแน่แน่………….^ ^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=25 Mon, 05 Dec 2005 12:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=24 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลมกับความห่วงใย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=2&gblog=24 Mon, 05 Dec 2005 12:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=23 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่คนที่รักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=23 Thu, 01 Dec 2005 21:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=22 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าเมฆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=22 Thu, 01 Dec 2005 21:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=21 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนหมดวันอังคาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=21 Thu, 01 Dec 2005 21:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=20 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนให้หญิงสาวคนหนึ่งที่บันทึกถึงเจ้าหิ่งห้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=20 Thu, 01 Dec 2005 21:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=19 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเกิดพี่ชาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=19 Thu, 01 Dec 2005 21:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=18 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษที่ทำให้คุณไม่เข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=18 Thu, 01 Dec 2005 21:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=17 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงจังเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=17 Thu, 01 Dec 2005 21:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=16 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีงานมาอัพไดค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=16 Thu, 01 Dec 2005 21:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=15 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกผู้ชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=15 Thu, 01 Dec 2005 21:16:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=14 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากบอกเธอว่าคิดถึง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=2&gblog=14 Thu, 01 Dec 2005 21:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=2&gblog=13 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[กันและกัน ขององศาที่ต่างกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=2&gblog=13 Tue, 06 Dec 2005 7:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=12 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[THE DAY AFTER TOMORROW]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=12 Sun, 04 Dec 2005 19:34:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=11 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=2&gblog=11 Sun, 04 Dec 2005 19:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=10 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=10 Sat, 03 Dec 2005 20:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=84 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากหลับตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=84 Mon, 05 Dec 2005 12:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=83 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากมีคนในฝัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=83 Mon, 05 Dec 2005 12:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=82 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจของความคิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=82 Mon, 05 Dec 2005 12:33:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=81 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นเพียงแค่ฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=81 Mon, 05 Dec 2005 12:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=80 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=80 Mon, 05 Dec 2005 12:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=79 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้ช่วงเวลาเหล่านี้ อยู่กับเราไปนานๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=79 Mon, 05 Dec 2005 12:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=78 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ปลอบใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=78 Mon, 05 Dec 2005 12:28:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=77 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=77 Mon, 05 Dec 2005 12:27:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=76 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความในใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=76 Mon, 05 Dec 2005 12:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=75 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เราได้พบกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=05-12-2005&group=1&gblog=75 Mon, 05 Dec 2005 12:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=74 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เธอเท่านั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=74 Thu, 01 Dec 2005 20:51:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=73 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=73 Thu, 01 Dec 2005 20:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=72 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะมีคุณบนโลกใบนี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=72 Thu, 01 Dec 2005 20:46:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=71 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทำร้ายตนเองอีกเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=71 Thu, 01 Dec 2005 20:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=70 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=70 Thu, 01 Dec 2005 20:44:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=69 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=69 Thu, 01 Dec 2005 20:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=68 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[จากคนอื่น คนไกล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=68 Thu, 01 Dec 2005 20:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=67 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษ ที่ทำให้ไม่พอใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=67 Thu, 01 Dec 2005 20:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=66 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[จดจำไว้ในลมหายใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=66 Thu, 01 Dec 2005 20:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=65 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาและความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=65 Thu, 01 Dec 2005 20:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=64 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่วงใย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=64 Thu, 01 Dec 2005 20:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=63 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แบ่งรอยยิ้ม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=63 Thu, 01 Dec 2005 20:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=62 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณมากครับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=01-12-2005&group=1&gblog=62 Thu, 01 Dec 2005 20:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-11-2005&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-11-2005&group=1&gblog=61 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ระยะเวลาของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-11-2005&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-11-2005&group=1&gblog=61 Wed, 30 Nov 2005 18:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=60 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[มั่นคง....ในอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=60 Tue, 04 Oct 2005 9:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=59 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ตรงนี้ ..เสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=59 Tue, 04 Oct 2005 9:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=58 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อความสั้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=58 Tue, 04 Oct 2005 9:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=57 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเวลา ของเรา..เท่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=57 Tue, 04 Oct 2005 9:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=56 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[กัน และ กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=56 Tue, 04 Oct 2005 9:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=55 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[จนกว่า..จะมีเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=55 Tue, 04 Oct 2005 9:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=54 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=54 Tue, 04 Oct 2005 9:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=53 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเพื่อเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=53 Tue, 04 Oct 2005 9:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=52 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกใหม่ใหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=52 Tue, 04 Oct 2005 9:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=51 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้นที่...ความรัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-10-2005&group=1&gblog=51 Tue, 04 Oct 2005 9:14:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=50 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เราคงคิดเหมือนกัน..อีกแล้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=50 Fri, 07 Oct 2005 20:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=49 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความห่วงใย มากแค่ไหน คุณคงทราบดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=49 Fri, 07 Oct 2005 20:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=48 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณทำให้ผมยิ้มได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=48 Fri, 07 Oct 2005 20:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=47 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมกลับมาแล้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=47 Fri, 07 Oct 2005 20:55:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=46 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อยมั้ย..ดาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=46 Fri, 07 Oct 2005 20:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=45 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข..ส่วนตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=45 Fri, 07 Oct 2005 20:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=44 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะคุณ.. รึเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=44 Fri, 07 Oct 2005 20:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=43 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[สมอง .. สั่งใจ ให้คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=43 Fri, 07 Oct 2005 20:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=42 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=42 Fri, 07 Oct 2005 20:50:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=41 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แจ่มใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-10-2005&group=1&gblog=41 Fri, 07 Oct 2005 20:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=40 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[สู่กลางใจของเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=40 Sun, 04 Dec 2005 19:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=39 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้องฟ้าของเธอและฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=39 Sun, 04 Dec 2005 19:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=38 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงฉันหรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=38 Sun, 04 Dec 2005 19:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=37 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[จนกว่าเราจะพบกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=37 Sun, 04 Dec 2005 19:17:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=36 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังไงก็รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=36 Sun, 04 Dec 2005 19:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=35 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ว่างครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=35 Sun, 04 Dec 2005 19:15:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=34 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวประทับใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=34 Sun, 04 Dec 2005 19:13:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=33 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำค้างกลางตะวัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=33 Sun, 04 Dec 2005 19:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=32 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วันดี ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=32 Sun, 04 Dec 2005 19:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=31 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งดี ที่ได้มา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=1&gblog=31 Sun, 04 Dec 2005 19:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=30 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหนาว..และความรู้สึกดี ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=30 Thu, 06 Oct 2005 11:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=29 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งกำลังใจ ถึงกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=29 Thu, 06 Oct 2005 13:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=28 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเวลาของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=28 Thu, 06 Oct 2005 13:24:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=27 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิด..คนอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=27 Thu, 06 Oct 2005 13:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=26 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณคิด.. เช่นเดียวกับผม..ใช่ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=26 Thu, 06 Oct 2005 13:21:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=25 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาว่างที่อยากมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=25 Thu, 06 Oct 2005 13:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=24 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[การสื่อสาร ระหว่างเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=24 Thu, 06 Oct 2005 13:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=23 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คนแปลกหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=23 Thu, 06 Oct 2005 13:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=22 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยเหงาบ้างไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=22 Thu, 06 Oct 2005 13:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=21 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[มีความสุขกับชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-10-2005&group=1&gblog=21 Thu, 06 Oct 2005 13:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=20 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจนะใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=20 Sat, 03 Dec 2005 19:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=19 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นขนาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=19 Sat, 03 Dec 2005 19:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=18 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=18 Sat, 03 Dec 2005 19:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=17 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังจำกันได้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=17 Sat, 03 Dec 2005 19:08:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=16 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บเรื่องราวเอาไว้ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=16 Sat, 03 Dec 2005 19:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=15 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[สบายดีนะครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=15 Sat, 03 Dec 2005 19:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=14 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[นึกถึงกันเสมอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=14 Sat, 03 Dec 2005 19:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=13 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้มีความสุขครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=13 Sat, 03 Dec 2005 18:59:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=12 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=12 Sat, 03 Dec 2005 18:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=11 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[SuperMan (not easy)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=1&gblog=11 Sat, 03 Dec 2005 18:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=10 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=10 Sun, 09 Oct 2005 12:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=9 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเสมอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=9 Tue, 13 Dec 2005 0:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=8 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=8 Tue, 13 Dec 2005 0:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=7 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหนาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=7 Tue, 13 Dec 2005 0:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=6 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=6 Tue, 13 Dec 2005 0:15:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=5 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากความทรงจำ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=5 Tue, 13 Dec 2005 0:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=4 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายฉบับเก่าเมื่อปีกว่าๆ ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=4 Tue, 13 Dec 2005 0:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=3 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากความทรงจำ 3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=3 Tue, 13 Dec 2005 0:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=2 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากความทรงจำ 2 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=2 Tue, 13 Dec 2005 0:06:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=1 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากความทรงจำ1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=13-12-2005&group=4&gblog=1 Tue, 13 Dec 2005 0:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=3&gblog=9 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าบอกต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=06-12-2005&group=3&gblog=9 Tue, 06 Dec 2005 13:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-01-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-01-2006&group=3&gblog=8 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะว่าคนอย่างเธอคงไม่เจอได้เสมอไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-01-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=07-01-2006&group=3&gblog=8 Sat, 07 Jan 2006 21:19:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=3&gblog=7 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้ที่ยังว่างเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=04-12-2005&group=3&gblog=7 Sun, 04 Dec 2005 19:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=15-10-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=15-10-2005&group=3&gblog=6 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวก้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=15-10-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=15-10-2005&group=3&gblog=6 Sat, 15 Oct 2005 20:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=29-09-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=29-09-2005&group=3&gblog=5 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงที่ชอบกับคนที่ใช่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=29-09-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=29-09-2005&group=3&gblog=5 Thu, 29 Sep 2005 17:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-09-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-09-2005&group=3&gblog=4 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คนช่างรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-09-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=30-09-2005&group=3&gblog=4 Fri, 30 Sep 2005 19:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-01-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-01-2006&group=3&gblog=3 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-01-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=12-01-2006&group=3&gblog=3 Thu, 12 Jan 2006 21:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=08-10-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=08-10-2005&group=3&gblog=2 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=08-10-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=08-10-2005&group=3&gblog=2 Sat, 08 Oct 2005 10:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักหายใจไม่ออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 Mon, 03 Oct 2005 7:26:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=9 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณคือ กำลังใจของฉัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=9 Sat, 03 Dec 2005 20:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=8 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดฤทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=8 Sat, 03 Dec 2005 20:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=7 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชายสองคน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=7 Sat, 03 Dec 2005 20:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=6 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องวุ่นวายที่ไร้สาระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=6 Sat, 03 Dec 2005 19:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=5 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คนน้องของคนพี่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=5 Sat, 03 Dec 2005 19:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=4 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[การสื่อสารของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=4 Sat, 03 Dec 2005 19:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=3 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยให้ใจฉันมันช้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=3 Sat, 03 Dec 2005 19:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=2 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง....................... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=2 Sat, 03 Dec 2005 19:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=1 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนจะหมดวันศุกร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=03-12-2005&group=2&gblog=1 Sat, 03 Dec 2005 19:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=9 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ดีจังครับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=9 Sun, 09 Oct 2005 12:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=8 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าให้ความคิดถึง..ทำร้ายใจคุณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=8 Sun, 09 Oct 2005 12:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความพยายาม..ไม่เคยลดลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=7 Sun, 09 Oct 2005 12:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=6 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[คือ..คนพิเศษ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=6 Sun, 09 Oct 2005 12:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=5 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึง เดินทางไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=5 Sun, 09 Oct 2005 12:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=4 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลายาวนาน..ของเรา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=4 Sun, 09 Oct 2005 12:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=3 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งปี ที่มีกันและกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=3 Sun, 09 Oct 2005 12:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=2 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่านสายลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=2 Sun, 09 Oct 2005 12:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=1 http://tantawan.bloggang.com/rss <![CDATA[รักยิ่งใหญ่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tantawan&month=09-10-2005&group=1&gblog=1 Sun, 09 Oct 2005 12:49:27 +0700